"تروریزم هوایی" آمریکا

Dari Radio 5 views
رئیس جمهور: به خطر انداختن جان مسافران هواپیمای مسافربری ایران "تروریزم هوایی" آمریکا است/ ایکائو، شورای امنیت و همه کشورها باید با این اقدام آمریکا برخورد کنند

Add Comments