طرح خطرناک تجزیه طلبانه ی بایدن درمورد افغانستان

Dari Radio 6 views
در حالیکه بسیاری خوشبینانه به بایدن چشم دوخته‌اند، طرح او درمورد تجزیه افغانستان خطرناک است. درصورت وقوع این طرح باید شاهد افزایش جنگ و خونریزی، مهاجرت گسترده افغانها، گسترش قاچاق مواد مخدر و ناامنی در مرزهای شرقی باشیم. همان سناریویی که غرب با خلق داعش در عراق به دنبالش بود

Add Comments