نانسي پلوسی: ميليون‌ها گرسنه و بي پول در آمريکا

Dari Radio 4 views
نانسي پلوسی: ميليون‌ها گرسنه و بي پول در آمريکا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: هم اکنون میلیون‌ها کودک در آمريکا گرسنه‌اند و بسیاری از خانوارها قادر به پرداخت اجاره بهای خانه‌های استیجاری خود نیستند.

Add Comments