تاثیر واکسن روی کرونا جای سوال است

Dari Radio 5 views
وزير بهداشت: در ساخت واکسن عقب نيستيم اما تاثير واکسن‌ها روی اين ويروس جای سوال دارد

Add Comments