اعترافات داعشی های بازداشت شده در کابل

Dari Radio 11 views
حملات تروریستی زیادی از آدرس داعش در افغانستان صورت می گیرد که برای جلوگیری از آن راهی جز ریشه کنی این گروه تروریستی وجود ندارد

Add Comments