تمدید تحریم تسلیحاتی یعنی نابودی کامل برجام

Dari Radio 6 views
ربیعی: تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران باعث نابودی کامل برجام میشود

Add Comments