به کوری چشم استکبار ایران زانو نمیزند

Dari Radio 4 views
:دکتر ظریف: ایران به زانو درنمی‌آید! :واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل: به آمریکا خوش خدمتی نمیکنیم...!

Add Comments