ایران در مقابل سیاسی کاری برجامی می ایستد

Dari Radio 5 views
روحانی:اگر آمریکایی ها بخواهند سیاسی به برجام ضربه بزنند، بدونند جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد و اقدام قاطع خودش را نشان می دهد

Add Comments