از خون حاج قاسم نخواهیم گذشت

Dari Radio 5 views
:small_blue_diamond:سخنگوی قوه قضائیه: بارها گفته ایم که از خون حاج قاسم نمی گذریم و باید مجرمان در این رابطه محاکمه شوند.هر کجا از این رسیدگی نیاز باشد دادگاه در داخل کشور برگزار شده و هر کجا هم نیاز باشد در کشور عراق محاکمات انجام می شود و هر جایی هم نیاز باشد از نهادهای بین المللی کمک خواهیم گرفت :small_blue_diamond:از همان روزهای اول اقدامات لازم صورت گرفته است و تشکیل پرونده داده ایم و هیات قضایی و مستشاری در نظر گرفته شده است و با سیستم قضایی عراق هم تعامل داشته ایم

Add Comments