ساخت یک ماسک n 95 در منزل

Dari Radio 1 views
این روزها که کرونا همه گیر شده اولین راهکار زدن ماسک و رعایت فاصله و نهایتا شستشوی دستهاست . در این ویدئو طریقه ی ساخت ماسک را در منزل می بینید

Add Comments