اجرای خاص از ایثارگری پرستاران در عصرجدید

Dari Radio 3 views
گروه اَشکال، از شرکت‌ کننده گان در برنامه «عصر جدید» با اجرای تاثیرگذارشان سختی‌ها و ایثارگری‌های مدافعان سلامت در روزهایی که کرونا در کشورمان شیوع پیدا کرده است را به تصویر کشیدند.

Add Comments