رهبرانقلاب: من هم حتما ماسک می‌زنم

Dari Radio 6 views
رهبر انقلاب در دیدار مجازی با مسئولان قضایی کشور گفتند: در مقابله با کرونا آن حرکت گذشته از سوی برخی از مردم و برخی از مسئولین سست شده است. وقتی مسئول دولتی در اجتماعی ماسک نمیزنید آن جوان نیز تشویق می‌شود که نزند.

Add Comments