گمانه های همکاری دراز مدت ایران و چین

Dari Radio 4 views
سخنگوی وزارت خارجه: همه گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین را رد می‌کنم

Add Comments