پلیس آمریکا بازهم معترضان را با ماشین زیر گرفت!

Dari Radio 4 views
اعتراضات سراسری علیه نژادپرستی و نابرابری در آمریکا همچنان در بیشتر شهرهای ایالات متحده ادامه دارد و وارد دومین ماه خود شده است. پلیس هم همچنان با خشونت شدید، معترضان را به سرکوب می‌کند.

Add Comments