نماهنگ زیبای ای خراسان من

Dari Radio 4 views
خلیل یوسفی هنرمند تاجیک افغانستانی سرود زیبای " ای خراسان من " را که نمایانگر تمدن و شکوه افسانه ای این سرزمین است را با زیبایی هر چه تمامتر خوانده اند که می شنوید

Add Comments