آمریکا حامی سلاح شیمیایی

Dari Radio 4 views
وزیر امور خارجه: سازمان ملل منع استفاده از سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی را بعد از جنگ تحمیلی اعلام کرد : آمریکا در تلاش بود بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت را به ایران نسبت دهد

Add Comments