ملاک در مبارزه با فساد قانون و عدل است

Dari Radio 15 views
رهبر انقلاب: مبارزه با فساد که در دوره جديد قوه قضائيه به اوج خود رسيده است، بايد بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون باشد

Add Comments