مقابله ی جدی با مفسدین

Dari Radio 6 views
رهبر انقلاب: تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف می شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است

Add Comments