دستگاه قضایی غرب، از واقعیت تا تبلیغات...

Dari Radio 7 views
:رهبر انقلاب: غربی‌ها بر خلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی‌، دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند؛ ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور گاهی بر عکس نشان می‌دهیم!

Add Comments