اذعان کاخ سفید به دست برتر ادوات نظامی ایران

Dari Radio 7 views
مقایسه کارایی پدافندهای هوایی آمریکا و ایران در آزمون عملی نشان می دهد وحشت امریکا از ورود ایران به بازار تسلیحات جهان بی دلیل نیست، !

Add Comments