طرح بزرگ انتقال نفت

Dari Radio 12 views
رئیس جمهور: طرح بزرگ انتقال نفت،به بیان رهبری استراتژیک ترین طرح دولت ماست/ در صورت مشکل برای تنگه هرمز دیگر برای صادرات نفت ما مشکلی به وجود نخواهد آمد

Add Comments