اقتدار ایرانی خار چشم دشمنان

Dari Radio 5 views
این دستور از رهبر انقلاب، بی‌بی‌سی را شدیدا عصبانی و نگران کرده :از زمانی که رهبرانقلاب در اقیانوس هند دستور ساخت پایگاه نظامی داده آرام و قرار را از رسانه ملکه گرفته و گزارش‌های متعددی برای تضعیف نیروی دریایی ایران تهیه میکنه همین نگرانی‌های غرب دلیل بر حکیمانه بودن این دستور است

Add Comments