آمریکا بدون روتوش

Dari Radio 3 views
گزارش شبکه فاکس نیوز از وخیم‌تر شدن اوضاع در واشنگتن از هرج‌ومرج و درگیری پلیس با معترضان و هدف قرارگرفتن چندین افسر پلیس تا غارت فروشگاه‌ و به آتش کشیده شدن ساختمان‌ها و اماکن....

Add Comments