آمریکا بدون روتوش

Dari Radio 3 views
پرچم آمریکا در اروپا هم به آتش کشیده شد معترضان به تبعیض نژادی در آمریکا، پرچم ایالات متحده را مقابل کنسولگری واشنگتن در «سالونیک» یونان به آتش کشیدند.

Add Comments