حفظ امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است

Dari Radio 9 views
امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع در مراسم الحاق ۱۱۲ فروند شناور به ناوگان دریایی سپاه گفت ؛ حفظ امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است

Add Comments