ما در مقابل هیچ دشمنی کرنش نمی کنیم

Dari Radio 3 views
سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران: ما در مقابل هیچ دشمنی کرنش نمی کنیم، پیش می رویم.

Add Comments