شوکه شدن آمریکائی ها از افزایش قیمت مواد غذایی

Dari Radio 4 views
افزایش تاریخی قیمت #موادغذایی، آمریکایی‌های گرسنه را شوکه کرد! الجزیره در گزارشی با عنوان "آمریکا با بزرگترین جهش قیمت مواد غذایی در 46 سال اخیر مواجه شده": در شرایطی که آمریکایی‌ها کمترین قدرت خرید را دارند، با افزایش قیمت کالاها شوکه شده‌اند. :افزایش‌ قیمت‌ها باعث تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت غذای رایگان شده است.

Add Comments