جهان آرا خرمشهر

Dari Radio 4 views
سوم_خرداد خرمشهر آزاد شد ،در آزاد سازی جای محمد جهان آرا خالی بود اما فاصله شهادتش تا آزادی خرمشهر زیاد نبود،خواندند ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته، حالا انتظار میکشیم تا به همین زودی #قدس آزاد شود و جای حاج قاسم سلیمانی را خالی کنیم و بگوئیم قاسم نبودی ببینی قدس آزاد گشت

Add Comments