دست سردار حسین و قطع شر اسرائیل

Dari Radio 3 views
شرّ اسرائیل را از این جهان کم میکند؛ دست سردار حسین مداحی حماسی و ماندگار حاج محمود کریمی در حضور سردار سلیمانی و مقتدی صدر در بیت رهبری

Add Comments