صهیونیستها از جایی که فکرش را نمی کنند می خورند

Dari Radio 2 views
ارسال سلاح به فلسطین از جایی که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید!

Add Comments