آرمان قدس فراموش نمی شود

Dari Radio 3 views
بازخوانی| سخنان آتشین سید حسن نصرالله درباره قدس: ما شیعیان هرگز فلسطین و مقدسات آن را تنها نخواهیم گذاشت

Add Comments