پاسخ قاطع ایران به هر گونه شرارت و مزاحمتی

Dari Radio 2 views
وزیر دفاع: هرگونه مزاحمت آمریکا برای نفتکش‌های ایرانی با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد

Add Comments