İslam inqilabının böyük rəhbərinin ümumdünya Qüds günü münasibəti ilə dəyərli nitqinin canlı şəkildə Aran Radiosundan tərcüməsii

Aran 7 views

Add Comments